Menu
Nové Město na Moravě
Základní škola a praktická škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Obsah webové stránky se upravuje, omluvte prosím případné nedostatky.

Historie 2

Historie školy

 

Zvláštní škola v Novém Městě na Moravě byla zřízena rozhodnutím odboru školství tehdejšího Okresního národního výboru ve Žďáře nad Sázavou a zahájila svoji činnost 1.9.1969. Škola tehdy byla jednotřídní s 1.-5. postupným ročníkem a byla umístěna v prvním patře budovy zvané „Halina“ – nynější restaurace. Od 1.9.1973 byla škola rozšířena na dvoutřídní s 1.-5. ročníkem a umístěna v budově gymnázia v bývalém bytě ředitele. V době rekonstrukce gymnázia od ledna 1979 do srpna 1983 byla škola přestěhována do budovy zrušené malotřídní školy v Hlinném, kam byli žáci i učitelé denně dováženi zvláštním autobusem. Od 1.9.1983 byla škola opět umístěna v „Halině“.

Stísněné podmínky a obtížnost zajištění kvalitní výuku si vyžádaly hledat nové umístění školy. Od září 1989 byla škola přestěhována do rekonstruovaného rodinného domku na ulici Výhledy. Škola byla stále dvoutřídní pro žáky 1.-6. ročníku.

Změna forem a metod výuky, snaha umožnit dětem dokončení školní docházky v Novém Městě nárůst dětí s těžším postižením vedla k hledání nových prostor. A tak byla škola od 1.9.1999 přemístěna do upravené budovy zrušené MŠ na ulici Malá. Současně byla rozšířena výuka pro žáky 1.-9. ročníku, zřízena jako součást školy třída pomocné školy a provedena změna názvu na „Zvláštní a Pomocná škola“

K 1.7.2000 došlo ke sloučení speciální základní školy a zvláštní a pomocné školy pod jedno ředitelství. Byla zřízena Školským úřadem ve Žďáře nad Sázavou příspěvková organizace s právní subjektivitou pod názvem „Speciální školy“.

Historie Speciální základní školy při nemocnici

Speciální základní škola při nemocnici v Novém Městě na Moravě byla otevřena na dětském oddělení okresní nemocnice v září roku 1956 jako jednotřídní,v roce 1960 byla rozšířena o další třídu.

V dalších letech se projevila potřeba zajistit pedagogickou práci s dětmi předškolního věku, proto byla škola v roce 1973 rozšířena o 1 třídu mateřské školy a v roce 1988 o 2. třídu mateřské školy.

Od roku 1993 do roku 1998 bylo zařízení rozděleno na samostatné organizace: Speciální základní škola při nemocnici a Speciální mateřská škola při nemocnici. Obě tato zřízení byla dvoutřídní.

V roce 1998 byly obě organizace opět sloučeny pod jedno ředitelství s názvem Speciální základní škola při nemocnici se dvěmi třídami ZŠ a jednou třídou MŠ.

Od 1. ledna 2006 škola při nemocnici nespadá pod ředitelství naší školy. Na základě záměru kraje Vysočina se převádí výkon činností škol a školských zařízení při zdravotnických zařízení na příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Havlíčkův Brod

K 1.dubnu 2006 zřizovatel změnil název Speciálních škol na „Základní škola“

Po zrušení školských úřadů a okresů je zřizovatelem naší školy Kraj Vysočina.

Historie 2

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mohlo by Vás zajímat