Obsah

Praktická škola

(odborná příprava se zaměřením na provoz domácnosti, přípravu pokrmů, rukodělná řemesla a zahradnické práce)

      Poskytuje střední vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří ukončili povinnou školní docházku v základní škole speciální, v základní škole praktické, případně v základní škole (integrovaní žáci).

      Připravuje žáky pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života. Zaměřuje se na osvojení manuálních dovedností perspektivně využitelných v profesním i osobním životě a získání kladného vztahu k práci, na rozvoj komunikačních dovedností, kultivaci osobnosti, výchovu ke zdravému životnímu stylu a dosažení maximální možné míry samostatnosti žáka.