Obsah

Učební plán Praktické školy

UČEBNÍ PLÁN        
         
Předmět 1. 2.  dispon.dotace Celková dotace
Český jazyk                   ČJ 2 2   4
Anglický jazyk                AJ 1 1   2
Matematika                    M 2 2   4
Informatika                      I 1 1   2
Společenské vědy         SV 1 1   2
Přírodní vědy                 PV 1 1   2
Hudební výchova           HV 1+1 1+1 2 8
Výtvarná výchova          VV 1+1 1+1 2  
Výchova ke zdraví         VZ 1 1   6
Tělesná výchova           TV 2 2    
Rodinná výchova           RV 3 3   6
Suroviny a výživa         SAV 1 1   12
Příprava pokrmů            PP 3+2 3+2 4  
Ruční práce                  RP 4+2 4+2 4 12
Vedení domácnosti      VD 2 2    
         
Celkem 32 32   64