Obsah

Adventní dobročinný jarmark

I v letošním roce se naše škola zúčastnila adventního vánočního jarmarku u evangelického kostela. Výtěžek z prodeje bude použit na další tvořivou činnost žáků.