Obsah

Domácí hospic Vysočina - předání části výtěžku z prodeje

V pondělí 24.6.jsme předali část výtěžku z prodeje výrobků našich žáků na podporu dětské paliativní péče.