Materiály

Přehled digitálních učebních materiálů

6. ročník

Minulost
Počátek řeckých civilizací
Počátky zpracování kovů
Pravěk
Starověk
7. ročník

Husitské války
Knížata a králové
Otec vlasti, Mistr Jan Hus
Staří Slované a Přemyslovci
Život ve středověku

8. ročník

Bitva na Bílé hoře
Komenský
Rudolf II
Vznik habsburské říše
Zámořské objevy
9. ročník

Gottwald, rok 1948
Mnichovská konference
Rok 1968, normalizace
Vznik ČSR