Informativní schůzky

V úterý 17. května se od 14:30 -16:00 hod budou konat informativní schůzky rodičů.

Srdečně zveme.

Kategorie: Aktuality, Informace pro rodiče  Komentáře vypnuty

Informativní schůzky s rodiči

Ve středu 18. listopadu 2015 se uskuteční
od 14:00 do 16:00 hod
informativní schůzky rodičů.

Srdečně zveme k rozhovoru

Kategorie: Aktuality, Informace pro rodiče  Komentáře vypnuty

Nevidět neznamená nežít

DĚTI SI ZKUSÍ ZAHRÁT POSLEPU
Jimramov, 27. 10. 2015

Dne 6. listopadu 2015 od 8:30 do 12 hodin se uskuteční na Základní škole v Nové Městě na Moravě, Malá 54, projekt nazvaný „Nevidět neznamená nežít“. Workshopy pojaté zážitkovou formou připraví pro žáky praktických tříd a jejich pedagogy Renata Ondrůchová, studentka III. ročníku dálkové formy studia Soukromé vyšší odborné školy sociální, o.p.s., v Jihlavě. Akce bude součástí projektu, který jeho autorka zpracovává v rámci závěrečné absolventské práce.

Akce naváže na projekt „Jaký je svět, když nevidíš“, který pro žáky připravila v listopadu 2014 v rámci praxe ve II. ročníku. „Pilotní ověření projektu se velmi osvědčilo, pro zájem žáků budu v aktivitách pokračovat“, uvedla autorka projektu. Žáci i jejich učitelé si budou moci s klapkami na očích vyzkoušet vybrané kompenzační pomůcky pro nevidomé – např. slepeckou hůl, indikátor hladiny a barev, pomůcky pro psaní Braillovým písmem. Dále si žáci budou moci zahrát společenské hry a prověřit své smysly – např. hmat prostřednictvím „Člověče nezlob se“, sluch a hmat Pexesem, nebo pomocí orientačního labyrintu. Hostem programu akce bude nevidomá paní Irena Kratochvílová.

Cílem projektu je zážitkovou formou seznámit žáky a jejich učitele se základními způsoby komunikace s osobami s vadou zraku, uvedla autorka projektu.
Andrea Šeredová

Kategorie: Aktuality, Informace pro rodiče  Komentáře vypnuty

EU peníze školám

logolinkI_bar

Naše škola se zapojila do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, který je známější pod názvem EU peníze školám.

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality vzdělávání na základních školách. Po vyhlášení výzvy ministerstvem školství jsme v podzimních měsících roku 2010 vypracovali projektový záměr a podali žádost. Naše žádost byla schválena, a tak v průběhu dvou let budeme využívat finanční prostředky EU, které nám umožní vytvořit podmínky pro rozvoj individuálních schopností žáků v těchto oblastech: čtenářské a informační gramotnosti, využívání informačních technologií, zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, v oblasti přírodních věd, podpořit zkvalitnění výuky po materiální stránce a v neposlední řadě také další vzdělávání pedagogů.

Co vše to žákům přinese? Budou se ve vybraném předmětu učit v menší skupině, mohou využívat nové techniky a dalších didaktických pomůcek, do výuky budou zařazovány moderní výukové metody, které berou ohled na osobní rozvoj jednotlivých žáků.

logolinkI_bar

Kategorie: Obecné  Komentáře vypnuty

Exkurze

V úterý 12. ledna pojedeme s žáky 7. – 9. třídy na exkurzy na VOŠ a SOŠ v Bystřici nad Pernštejnem. Odjezd vlakem z Nového Města v 7 hodin.

Návrat kolem oběda.

Kategorie: Aktuality  Komentáře vypnuty

Adventní jarmark

Vážení rodiče,
rádi bychom Vás pozvali na Adventní dobročinný jarmark, kde se bude
prezentovat i naše škola s výrobky Vašich dětí… Proto využijte tuto možnost
a přijďte v neděli k evangelickému kostelu načerpat vánoční atmosféru.
Srdečně zve ZŠ Malá

plakát - jarmark-čb

 

Kategorie: Aktuality, Informace pro rodiče  Komentáře vypnuty

Zahradní posezení

 

léto

25.6. v 15.00 hod. se těšíme na společné posezení, které je připraveno pro všechny rodiče a přátele školy. O zábavu a rozptýlení se postarají žáci připravenými písničkami a scénkami. Po ukončení kulturní části bude následovat neformální posezení u kávy a čaje. Pokud by se někdo chtěl pochlubit svými kulinářskými schopnostmi a tuto akci zpestřit přinesenou buchtou, řezem, jednohubkou,………( inspiraci se meze nekladou ), bude určitě oceněn pochvalou. Jestliže má někdo raději uzeniny, bude připravena i možnost opékáni.

V případě špatného počasí se celá předprázdninová akce uskuteční v budově školy. Všichni jsou srdečně zváni příjemně ukončit školní rok 2014/2015.

Kategorie: Nezařazené  Komentáře vypnuty

Den dětí 2015

 

 

 den-deti-2013

 

1.6. v dopoledních hodinách proběhne Den dětí, který se bude skládat ze sportovního vyžití a z opékáním párků, proto by bylo dobré, kdyby si žáci donesli opékací svačinu a vhodné oblečení.

Odpolední vyučování odpadá.

Kategorie: Aktuality, Informace pro rodiče, Nezařazené  Komentáře vypnuty

Čarodějnice 2015

 

007

 

V případě hezkého počasí proběhne každoroční pálení ohně na naší zahradě spojené s opékáním párků. Žáci se na tuto akci vybaví opékací svačinou a vhodným oblečením, jelikož celé dopoledne budeme trávit u ohně a na zahradě při pohybových aktivitách.

Kategorie: Aktuality, Informace pro rodiče  Komentáře vypnuty

Exkurze – ČOV Nové Město na Moravě

čov (1)

 

 

27.4. se uskuteční pro naše žáky exkurze do areálu ČOV Nové Město na Moravě. Žáci budou seznámeni s postupy čištění odpadních vod a dodávkou pitné vody pro uživatele.

Kategorie: Aktuality, Informace pro rodiče  Komentáře vypnuty

Exkurze do Brna

V úterý 21.dubna  pojedeme na exkurzi do Brna, kde navštívíme planetárium a Špilberk. Odjezd v 6 :50 vlakem.

Podrobné informace mají žáci u sebe.

Brno,_Špilberk_od_Denisových_sadů

 

Kategorie: Aktuality, Informace pro rodiče  Komentáře vypnuty