Informace pro rodiče

Dne 27.4.2017 se účastníme environmentální výchovy v obci Krátka u Sněžného. Doprava na místo bude zajištěna linkovým autobusem. Sraz účastníků je v 6.55 hod. na vlakovém nádraží.  Vzhledem k tomu, že po skončení akce se přesunujeme z Krátké do Sněžného po vlastní ose, je nutné,  aby každý měl pláštěnku.  Dále žáci budou mít vhodné zavazadlo se svačinou a tekutinami.  Návrat bude v 11.30 hod. Odpolední vyučování zůstává bez změn.

Žáci přispívají na akci finanční hotovostí ve výši 50 ,- Kč.

 

Dne 28.4.2017 proběhne již tradiční pálení čarodějnic na zahradě školy. V případě špatného počasí bude pro děti připraven program ve škole. Každý si donese uzeninu dle vlastní chuti a pečivo. Odpolední vyučování odpadá. Možnost oběda necháváme na uvážení rodičů,  odhlášení si každý zařídí sám nebo sdělí tř. učiteli do čtvrtka 12.00 hod.

Kategorie: Nezařazené  Komentáře vypnuty

Velikonoční výstava

jarní výstava-page-001

Kategorie: Nezařazené  Komentáře vypnuty

Plavecký kurz

Připomínáme, že od středy 29.3. v době odpoledního vyučování bude probíhat   plavecký kurz v délce 10 lekcí. Vyučování bude končit v 13:40 hod.Každý účastník si sebou vezme: plavky, koupací čepici, hygienické prostředky, ručník.

Pozor důležitá změna! V době kurzu bude změna rozvrhu. Středeční odpolední blok  vyučování bude přesunut na pátek. Podrobnosti viz. písemné oznámení rodičům.

Kategorie: Aktuality, Informace pro rodiče  Komentáře vypnuty

Finanční gramotnost hrou

Ve čtvrtek 2. března od 14:30 hod zveme rodiče žáků vyšších ročníků k neformální schůzce, při které si zahrajeme společenskou hru a zároveň vzděláme ve finanční oblasti. Více info obdrží rodiče ve zvacím dopise.

 

Kategorie: Nezařazené  Komentáře vypnuty

Školní rok 2016/2017 – začínáme

zari20164-640x250

 

 

Končí doba sladkého nic nedělání a začíná doba školního snažení.

Pár informací na začátek:

–     Školní rok zahájíme 1.9.2016 v  7.30 hod.

–    První den nebudeme přehánět a ukončíme  po první vyučovací hodině.

–    Páteční vyučování bude končit v 11.10 hod. Obědy je možné si objednat samostatně nebo nahlásit třídnímu učiteli.

 

Už se na Vás moc těší kolektiv ZŠ Malá.

Kategorie: Aktuality  Komentáře vypnuty

Informativní schůzky

V úterý 17. května se od 14:30 -16:00 hod budou konat informativní schůzky rodičů.

Srdečně zveme.

Kategorie: Aktuality, Informace pro rodiče  Komentáře vypnuty

Informativní schůzky s rodiči

Ve středu 18. listopadu 2015 se uskuteční
od 14:00 do 16:00 hod
informativní schůzky rodičů.

Srdečně zveme k rozhovoru

Kategorie: Aktuality, Informace pro rodiče  Komentáře vypnuty

Nevidět neznamená nežít

DĚTI SI ZKUSÍ ZAHRÁT POSLEPU
Jimramov, 27. 10. 2015

Dne 6. listopadu 2015 od 8:30 do 12 hodin se uskuteční na Základní škole v Nové Městě na Moravě, Malá 54, projekt nazvaný „Nevidět neznamená nežít“. Workshopy pojaté zážitkovou formou připraví pro žáky praktických tříd a jejich pedagogy Renata Ondrůchová, studentka III. ročníku dálkové formy studia Soukromé vyšší odborné školy sociální, o.p.s., v Jihlavě. Akce bude součástí projektu, který jeho autorka zpracovává v rámci závěrečné absolventské práce.

Akce naváže na projekt „Jaký je svět, když nevidíš“, který pro žáky připravila v listopadu 2014 v rámci praxe ve II. ročníku. „Pilotní ověření projektu se velmi osvědčilo, pro zájem žáků budu v aktivitách pokračovat“, uvedla autorka projektu. Žáci i jejich učitelé si budou moci s klapkami na očích vyzkoušet vybrané kompenzační pomůcky pro nevidomé – např. slepeckou hůl, indikátor hladiny a barev, pomůcky pro psaní Braillovým písmem. Dále si žáci budou moci zahrát společenské hry a prověřit své smysly – např. hmat prostřednictvím „Člověče nezlob se“, sluch a hmat Pexesem, nebo pomocí orientačního labyrintu. Hostem programu akce bude nevidomá paní Irena Kratochvílová.

Cílem projektu je zážitkovou formou seznámit žáky a jejich učitele se základními způsoby komunikace s osobami s vadou zraku, uvedla autorka projektu.
Andrea Šeredová

Kategorie: Aktuality, Informace pro rodiče  Komentáře vypnuty

EU peníze školám

logolinkI_bar

Naše škola se zapojila do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, který je známější pod názvem EU peníze školám.

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality vzdělávání na základních školách. Po vyhlášení výzvy ministerstvem školství jsme v podzimních měsících roku 2010 vypracovali projektový záměr a podali žádost. Naše žádost byla schválena, a tak v průběhu dvou let budeme využívat finanční prostředky EU, které nám umožní vytvořit podmínky pro rozvoj individuálních schopností žáků v těchto oblastech: čtenářské a informační gramotnosti, využívání informačních technologií, zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, v oblasti přírodních věd, podpořit zkvalitnění výuky po materiální stránce a v neposlední řadě také další vzdělávání pedagogů.

Co vše to žákům přinese? Budou se ve vybraném předmětu učit v menší skupině, mohou využívat nové techniky a dalších didaktických pomůcek, do výuky budou zařazovány moderní výukové metody, které berou ohled na osobní rozvoj jednotlivých žáků.

logolinkI_bar

Kategorie: Obecné  Komentáře vypnuty

Exkurze

V úterý 12. ledna pojedeme s žáky 7. – 9. třídy na exkurzy na VOŠ a SOŠ v Bystřici nad Pernštejnem. Odjezd vlakem z Nového Města v 7 hodin.

Návrat kolem oběda.

Kategorie: Aktuality  Komentáře vypnuty

Adventní jarmark

Vážení rodiče,
rádi bychom Vás pozvali na Adventní dobročinný jarmark, kde se bude
prezentovat i naše škola s výrobky Vašich dětí… Proto využijte tuto možnost
a přijďte v neděli k evangelickému kostelu načerpat vánoční atmosféru.
Srdečně zve ZŠ Malá

plakát - jarmark-čb

 

Kategorie: Aktuality, Informace pro rodiče  Komentáře vypnuty