Školská rada

Vyhlášení voleb do školské rady.

Oznámení o místě a termínu konání voleb.

Vážení rodiče,

na základě ustanovení § 167 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zřizovatel zřídil na naší škole školskou radu. Školská rada je poradním orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků podílet se na správě školy. Funkční období členů školské rady je tři roky. Stávajícím členům končí funkční období a proto se budou konat nové volby.

Volby proběhnou v budově školy ZŠ Malá 154 ve čtvrtek 13.11.2014 od 15:00 hodin.

     Mgr. Bohuslav Žilka

   ředitel školy

 

 

Volební řád ŠR

Jednací řád ŠR