Menu
Nové Město na Moravě
Základní škola a praktická škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Obsah webové stránky se upravuje, omluvte prosím případné nedostatky.

Přijímací řízení 2024

Přijímací řízení do praktické školy dvouleté

pro školní rok 2024/2025

Termín 1. kola přijímacího řízení

  • Termíny přijímacího řízení ke studiu pro školní rok 2023/2024 se na naší škole stanovují na 16dubna 2024. Pozvánky budou každému z uchazečů odesílány poštou ve druhé polovině března 2024.

Podmínky přijetí

  • Včas zaslaná přihláška ke studiu nejdéle do 20. února 2024.
  • Doporučení ke vzdělávání ve škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením. Doporučení vydává to SPC nebo PPP, v jehož evidenci je žák veden. Doporučení musí obsahovat sdělení: "zařazení do školy zřízené pro žáky podle §16 ods. 9 školského zákona". Uchazeč se SVP přikládá podle §1 ods. 1 pís. h) vyhlášky č. 353/2016 Sb. doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.

Přihlášky ke studiu

Řádně vyplněnou přihlášku včetně všech příloh je nutné doručit nejpozději do 20. února 2024 těmito způsoby:

  1. elektronicky - v systému DIPSY
  2. hybridně - výpisem z DIPSY a následně vytištěné, podepsané zaslat na adresu školy.
  3. papírově - přihlášku  a přílohy doručíte na adresu školy. Viz níže.

Adresa školy:

  • Mgr. Bohuslav Žilka
  • Základní škola a Praktická škola Nové Město na Moravě , Malá 154
  • Malá154
  • 592 31 Nové Město na Moravě

Datová schránka školy: k8jtyih

Jak vyplnit a podat přihlášku, včetně videonávodu naleznete zde.

K přihlášce je nutno přiložit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a doporučení ke studiu z PPP nebo SPC.

Přihlášku je možné stáhnout, vytisknout a vyplnit z níže uvedeného odkazu. Přihlášku je ovšem nutné pak doručit ve vytištěné podobě včetně příloh na adresu školy.

papírový formulář přihlášky ke studiu Typ: PDF dokument, Velikost: 1.77 MB

lékařský posudek Typ: PDF dokument, Velikost: 1014.06 kB

Mohlo by Vás zajímat