Menu
Nové Město na Moravě
Základní škola a praktická škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Obsah webové stránky se upravuje, omluvte prosím případné nedostatky.

Kritéria pro přijetí do PŠ 2024

Kritéria pro přijetí do Praktické školy dvouleté v roce 2024:

1. V rámci přijímacího řízení se zkouška nekoná.

Proběhne přijímací pohovor zaměřený na tyto oblasti:

  • Úroveň sebeobslužných a praktických dovedností
  • Jazyková vyspělost a komunikační dovednost, písemný projev a čtenářské dovednosti
  • Orientace v prostředí
  • Všeobecný rozhled
  • Matematické dovednosti v praxi

 2. Povinné součásti přihlášky:

  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
  • doporučení školského poradenského zařízení
  • vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku anebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky nebo vysvědčení o ukončení z kurzu pro doplnění základů vzdělání nebo potvrzení školy, že tento kurz uchazeč končí v daném školním roce.

3. Předpokládaný maximální počet přijímaných uchazečů je 2.

4. Termín přijímacího řízení do Praktické školy dvouleté ředitel stanovil na 16. 4. 2024

V Novém Městě na Moravě 29. 1. 2024

Kriteria pro tisk Typ: PDF dokument, Velikost: 298.55 kB

Mohlo by Vás zajímat