Obsah

Kritéria pro přijetí do Praktické školy dvouleté v roce 2024:

 

1. V rámci přijímacího řízení se zkouška nekoná.

Proběhne přijímací pohovor zaměřený na tyto oblasti:

  • Úroveň sebeobslužných a praktických dovedností
  • Jazyková vyspělost a komunikační dovednost, písemný projev a čtenářské dovednosti
  • Orientace v prostředí
  • Všeobecný rozhled
  • Matematické dovednosti v praxi

 2. Povinné součásti přihlášky:

 

· lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

 · doporučení školského poradenského zařízení

 · vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku anebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky nebo vysvědčení o ukončení z kurzu pro doplnění základů vzdělání nebo potvrzení školy, že tento kurz uchazeč končí v daném školním roce.

 

3. Předpokládaný maximální počet přijímaných uchazečů je 2.

 

 4. Termín přijímacího řízení do Praktické školy dvouleté ředitel stanovil na 16. 4. 2023

 

V Novém Městě na Moravě 29. 1. 2024

 

Kriteria pro tisk Typ: PDF dokument, Velikost: 298.55 kB