Obsah


Jídelníček zde

Výdej stravy:

Výdej stravy probíhá v době 11:00 -12:00 hod ve školní jídelně- výdejně v přízemí ZŠ Malá 154.

 

Odhlašování a přihlašování stravy:

  • telefonicky na čísle 566 598 208 (vedoucí ŠJ p. Kloudová H.), 601 392 513

 

  • přes internet na strava.cz informace pro přihlášení uživatele – u vedoucí ŠJ

 

  • Stravu je nutno odhlašovat nebo přihlašovat dle vyhlášky o školním stravování 107/2005 Sb. nejpozději do 12. 00 předešlého dne.

Při onemocnění dítěte je možné stravu za první den odebrat do jídlonosiče a potom dítě odhlásit nebo stravu odebírat dále, ale za plnou cenu oběda (cena za potraviny, mzdová režie, věcná režie).

Možnosti úhrady stravného

platby sporožirovým účtem (souhlas s inkasem)

účtem u jiných bank (souhlas s inkasem)

hotově (záloha na měsíc, přeplatky se odečtou další měsíc)

 

Termíny placení:

sporožiro – 20. den následujícího měsíce (stravné za září se hradí 20. října)

ostatní banky – 20. den následujícího měsíce

hotově – do 15. dne v tomtéž měsíci (stravné na září zaplatit do 20. září u vedoucí školní jídelny)

 

Vedoucí školní jídelny je přítomna denně v pracovní dny v kanceláři ŠJ ul. Drobného, Nové Město na Moravě od 5.30  do 14.00 hod. a ve středu do 15.00 hod.

 

 

Úřední hodiny stanovené na vybírání hotovostních plateb jsou vždy:

pondělí                                      7.00 –  8.30 hod.

středa                                         7.00 –  8.30 hod.

                                                14.00 – 15.00 hod.

 

Připomínky rodičů ke stravování je možné projednat přímo s vedoucí školní jídelny.


Jídelníček zde

Řád školní jídelny- výdejny ZŠ