Obsah

Závěrečné zkoušky

...nastal čas zúročit nabyté znalosti a dovednosti...