Obsah

Zápis do 1. třídy

Typ: ostatní
zápisZápis do první třídy proběhne 10.dubna 2018.
Více informací dále.

 

zápis

Zápis do první třídy pro školní rok 2018/2019 proběhne v úterý 10. 4. 2018 od 14.00 do 16.00 v budově ZŠ Nové Město na Moravě, Malá 154. K zápisu se dostaví rodiče nebo zákonní zástupci spolu s dítětem, které splňuje zákonné podmínky pro přijetí do první třídy základní školy, a přinesou s sebou

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno
 • doporučení ŠPZ pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Zákonný zástupce přihlásí své dítě u zápisu i v případě, že se z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit (např. nemoc). Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně vyspělé, mají zákonní zástupci možnost zažádat o odklad školní docházky. Formulář Žádost o odklad povinné školní docházky je možno stáhnou zde, nebo vyzvednout u ředitele školy. Vyplněný formulář je nutné dodat u zápisu.

Bližší informace je možno získat na telefonu 566 615 100

Důležité informace k zápisu do prvních tříd:

  • Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2018 šest let.
  • Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2017), přijdou rodiče s dítětem k zápisu znovu. Mohou přijít i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).
  • Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
  • Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonní zástupci svou písemnou žádost (vyplní u zápisu) doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Každé dítě dostane u zápisu registrační číslo. Seznam registračních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy po ukončení správního řízení. 

 

Mgr. Bohuslav Žilka

V Novém Městě na Moravě dne 16. 3. 2018

Žádost o odklad školní docházky

Žádost o přijetí ke školnímu vzdělávání

Zápisní list


Přílohy

Vytvořeno: 16. 3. 2018
Poslední aktualizace: 16. 3. 2018 10:10
Autor: Správce Webu