Obsah

Informace o testování a rouškách

Typ: ostatní
.

Základní informace přehledně:

  • testování všech žáků 1., 6. a 9. září 
  • test nemusí podstoupit žáci očkovaní, žáci do 180 dnů po prodělané nemoci Covid 19 a žáci s laboratorním testem z odběrového místa v daných lhůtách (RT-PCR 7 dnů nebo antigenní test RAT 72 hodin - nutné prokázání)
  • pokud dítě nebo žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole tzn. ve třídě při výuce i ve společných prostorách
  • testovaní žáci si mohou ve třídě při vyučování roušku nebo respirátor sundat

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021:

Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

• osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu


Vytvořeno: 6. 9. 2021
Poslední aktualizace: 6. 9. 2021 09:34
Autor: Správce Webu