Obsah

Přijímací řízení na Praktickou školu dvouletou

Základní škola a Praktická škola Nové Město na Moravě, Malá 154 vyhlašuje přijímací řízení do Praktické školy dvouleté.

Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili:

  • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením
  • povinnou školní docházku v základní škole speciální
  • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání
  • základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy.

Přihlášku do Praktické školy dvouleté podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podle § 60a odst. 1 školského zákona, řediteli školy. Dále přihláška může být podána za nezletilého uchazeče na základě plné moci nebo z rozhodnutí soudu, které se přikládá jako příloha přihlášky.

Přihláška se podává na tiskopisu předepsaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy do 1. března 2017.

Součástí přihlášky je vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku nebo vysvědčení o ukončení kurzu pro získání základů vzdělání nebo vysvědčení o ukončení kurzu pro získání základního vzdělání, psychologické a lékařské vyšetření (kopie).

Kritéria přijímacího řízení

Formulář přihlášky ke stažení zde.