Dokumenty

Organizace školního roku

Výroční zprávy o činnosti školy

Vlastní hodnocení školy

  • Vlastní hodnocení 2007.pdf (velikost 157.06kB)
  • Vlastní hodnocení 2007-2010.pdf (velikost 209.69kB)
  • Výroční zprávy o poskytování informací
  • Výroční zpráva o přístupu k info za rok 2012.pdf (velikost 300.97kB)
  • Výroční zpráva o přístupu k info za rok 2011.pdf (velikost 269.25kB)
  • Výroční zpráva o přístupu k informacím 2010.pdf (velikost 109.53kB)

Plán práce

  • Plán práce na rok 2011-2012.pdf (velikost 96.45kB)

ŠVP

Inspekční zprávy

  • Inspekční zpráva.pdf (velikost 774.74kB)

Školní řád

Školní řád

Dodatek ŠŘ č 1

příloha ŠŘ č1 provozní řád

příloha č2 ŠŘ – pravidla hodnocení

 

Řád školní jídelny – výdejny

Řád výdejny obědů