Povinně zveřejňované informace

1. Název

Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatelem Základní školy Nové Město na Moravě, Malá 154 je Kraj Vysočina, zřizovací listina byla vydána škole usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 058/06/01/ZK ze dne 20.11.2001. Hlavním účelem zřízení organizace je zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělání občanů kraje.

3. Organizační struktura

Organizační struktura školy

4. Kontaktní spojení

Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Malá 154

592 31 Nové Město na Moravě

Úřední hodiny

Pondělí – pátek 7:30 – 13:00

v době prázdnin dle domluvy

Telefonní číslo:

566 615 100

Fax:

škola nemá fax

Adresa internetové stránky:

www.zsmala.cz

Adresa e-podatelny:

info@zsmala.cz

Identifikátor datové schránky:

k8jtyih

5. Případné platby lze poukázat:

13436751/ 0100 KB Nové Město na Moravě

6. IČ:

70832803

7. DIČ:

škola nemá přiděleno

8. Dokumenty

Rozpočet školy – rozvaha 

Rozpočet školy – výsledovka

9. Žádost o informace

Žádost o poskytnutí informace formulář

10. Příjem žádostí a  dalších podání

Pracovníkem pro příjem žádostí a dalších podání je Mgr. Bohuslav Žilka – ředitel školy

11. Opravné prostředky

 

12. Formuláře

Žádost o poskytnutí informace

13 Popisy postupů – návody při řešení životních situací

14. Předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb.,  (školský zákon)

Zákon č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím

Zákon 500/2004 Sb., správní řád

15. Úhrady za poskytování informací

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

odkaz na seznam výročních zpráv zde