Kontakty

Plný název školy: Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154
Sídlo: Malá 154, 59231 Nové Město na Moravě
Telefon: 566 615 100
E-mail: info@zsmala.cz
Právní forma: příspěvková organizace zřizovatele s právní subjektivitou
Způsob hospodaření: příspěvková organizace zřizovatele
Zřizovatel: Kraj Vysočina
Seznam pracovníků školy

Mgr. Bohuslav Žilka – ředitel

PaedDr. Bohumila Němcová – výchovný poradce, třídní učitelka(ZŠ speciální ), předseda školské rady

Mgr. Naděžda Kulíková– třídní učitelka, koordinátor EVVO

Mgr. Pavla Rudošová – učitelka,

Mgr. Andrea Tachirová – učitelka,

 Mgr. Petr Chládek – metodik prevence soc. pat. jevů, třídní učitel

Bc. Lucie Smetanová – asistent pedagoga

Bc. Dana Chocholáčová – asistent pedagoga

Zdeňka Zobačová DiS. – účetní

Petra Glierová – domovník

 

Kde nás najdete?

 GPS    N 49°33.96900′, E 16°4.64522′