Autor archivu

Informace pro rodiče

Dne 27.4.2017 se účastníme environmentální výchovy v obci Krátka u Sněžného. Doprava na místo bude zajištěna linkovým autobusem. Sraz účastníků je v 6.55 hod. na vlakovém nádraží.  Vzhledem k tomu, že po skončení akce se přesunujeme z Krátké do Sněžného po vlastní ose, je nutné,  aby každý měl pláštěnku.  Dále žáci budou mít vhodné zavazadlo se svačinou a tekutinami.  Návrat bude v 11.30 hod. Odpolední vyučování zůstává bez změn.

Žáci přispívají na akci finanční hotovostí ve výši 50 ,- Kč.

 

Dne 28.4.2017 proběhne již tradiční pálení čarodějnic na zahradě školy. V případě špatného počasí bude pro děti připraven program ve škole. Každý si donese uzeninu dle vlastní chuti a pečivo. Odpolední vyučování odpadá. Možnost oběda necháváme na uvážení rodičů,  odhlášení si každý zařídí sám nebo sdělí tř. učiteli do čtvrtka 12.00 hod.

Kategorie: Nezařazené  Komentáře vypnuty

Velikonoční výstava

jarní výstava-page-001

Kategorie: Nezařazené  Komentáře vypnuty

Plavecký kurz

Připomínáme, že od středy 29.3. v době odpoledního vyučování bude probíhat   plavecký kurz v délce 10 lekcí. Vyučování bude končit v 13:40 hod.Každý účastník si sebou vezme: plavky, koupací čepici, hygienické prostředky, ručník.

Pozor důležitá změna! V době kurzu bude změna rozvrhu. Středeční odpolední blok  vyučování bude přesunut na pátek. Podrobnosti viz. písemné oznámení rodičům.

Kategorie: Aktuality, Informace pro rodiče  Komentáře vypnuty

Finanční gramotnost hrou

Ve čtvrtek 2. března od 14:30 hod zveme rodiče žáků vyšších ročníků k neformální schůzce, při které si zahrajeme společenskou hru a zároveň vzděláme ve finanční oblasti. Více info obdrží rodiče ve zvacím dopise.

 

Kategorie: Nezařazené  Komentáře vypnuty

Školní rok 2016/2017 – začínáme

zari20164-640x250

 

 

Končí doba sladkého nic nedělání a začíná doba školního snažení.

Pár informací na začátek:

–     Školní rok zahájíme 1.9.2016 v  7.30 hod.

–    První den nebudeme přehánět a ukončíme  po první vyučovací hodině.

–    Páteční vyučování bude končit v 11.10 hod. Obědy je možné si objednat samostatně nebo nahlásit třídnímu učiteli.

 

Už se na Vás moc těší kolektiv ZŠ Malá.

Kategorie: Aktuality  Komentáře vypnuty

Informativní schůzky

V úterý 17. května se od 14:30 -16:00 hod budou konat informativní schůzky rodičů.

Srdečně zveme.

Kategorie: Aktuality, Informace pro rodiče  Komentáře vypnuty

Exkurze

V úterý 12. ledna pojedeme s žáky 7. – 9. třídy na exkurzy na VOŠ a SOŠ v Bystřici nad Pernštejnem. Odjezd vlakem z Nového Města v 7 hodin.

Návrat kolem oběda.

Kategorie: Aktuality  Komentáře vypnuty

Adventní jarmark

Vážení rodiče,
rádi bychom Vás pozvali na Adventní dobročinný jarmark, kde se bude
prezentovat i naše škola s výrobky Vašich dětí… Proto využijte tuto možnost
a přijďte v neděli k evangelickému kostelu načerpat vánoční atmosféru.
Srdečně zve ZŠ Malá

plakát - jarmark-čb

 

Kategorie: Aktuality, Informace pro rodiče  Komentáře vypnuty

Informativní schůzky s rodiči

Ve středu 18. listopadu 2015 se uskuteční
od 14:00 do 16:00 hod
informativní schůzky rodičů.

Srdečně zveme k rozhovoru

Kategorie: Aktuality, Informace pro rodiče  Komentáře vypnuty

Nevidět neznamená nežít

DĚTI SI ZKUSÍ ZAHRÁT POSLEPU
Jimramov, 27. 10. 2015

Dne 6. listopadu 2015 od 8:30 do 12 hodin se uskuteční na Základní škole v Nové Městě na Moravě, Malá 54, projekt nazvaný „Nevidět neznamená nežít“. Workshopy pojaté zážitkovou formou připraví pro žáky praktických tříd a jejich pedagogy Renata Ondrůchová, studentka III. ročníku dálkové formy studia Soukromé vyšší odborné školy sociální, o.p.s., v Jihlavě. Akce bude součástí projektu, který jeho autorka zpracovává v rámci závěrečné absolventské práce.

Akce naváže na projekt „Jaký je svět, když nevidíš“, který pro žáky připravila v listopadu 2014 v rámci praxe ve II. ročníku. „Pilotní ověření projektu se velmi osvědčilo, pro zájem žáků budu v aktivitách pokračovat“, uvedla autorka projektu. Žáci i jejich učitelé si budou moci s klapkami na očích vyzkoušet vybrané kompenzační pomůcky pro nevidomé – např. slepeckou hůl, indikátor hladiny a barev, pomůcky pro psaní Braillovým písmem. Dále si žáci budou moci zahrát společenské hry a prověřit své smysly – např. hmat prostřednictvím „Člověče nezlob se“, sluch a hmat Pexesem, nebo pomocí orientačního labyrintu. Hostem programu akce bude nevidomá paní Irena Kratochvílová.

Cílem projektu je zážitkovou formou seznámit žáky a jejich učitele se základními způsoby komunikace s osobami s vadou zraku, uvedla autorka projektu.
Andrea Šeredová

Kategorie: Aktuality, Informace pro rodiče  Komentáře vypnuty